วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ประกาศตัวแปรและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  พิจารณาชื่อตัวแปรต่อไปนี้ว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลหากชื่อนั้นถูกตั้งไม่ถูกกฎเกณฑ์ 
        
______________________________________________________
             หาผลลัพธ์จากการใช้ตัวดำเนินการแบบต่างๆโดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้
a=3
b=2
1. a%b  ผลลัพธ์คือ 1
2.a>=b ผลลัพธ์คือ Ture
3.a+=b ผลลัพธ์ของaคือ 5
4.a/=b  ผลลัพธ์ของaคือ 1.5
5.a++  ผลลัพธ์ของaคือ 4
6.b--  ผลลัพธ์ของbคือ 1
7.a+b ผลลัพธ์ของstringคือ ab

______________________________________________________

int width,length,area;
width=int.Parse(texeBox1.Text
length=int.Parse(texeBox2.Text)
area=width*length;
textBox3.Text=area.ToString("##,###.##");
private void button1_Click(object sender,EventArgs e)
{

}
     การทำงานของโปรแกรมข้างต้นมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นคำสั่ง ดังนี้
ส่วนของการรับข้อมูล คือ
 width=int.Parse(texeBox1.Text
length=int.Parse(texeBox2.Text)
ส่วนของการประมวลผล คือ
 area=width*length;
ส่วนของการแสดงข้อมูล คือtextBox3.Text=area.ToString("##,###.##");

_________________________________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น