วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง


3.การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง
 
จงเขียนผังงานสำหรับอ่านข้อมูลซึ่งประกอบด้วย เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียนหนึ่งคน แล้วพิมพ์ทางจอภาพ
รายละเอียดของปัญหา : พิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงของนักเรียน
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนการพิมพ์เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูขของนักเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธี
1.ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ คือ เลขประจำตัว ชื่อ อายุ และความสูงนักเรียน
2.รับข้อมูลเข้า ได้แก่
เลขประจำตัว แทนด้่วย id
ชื่อ แทนด้วย name
อายุแทนด้วย age
ความสูง แทนด้วย height
3.ขั้นตอนการประมวลผลดังนี้
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น