วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนเลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย

การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยการบรรยาย

การเตรียมตัวไปโรงเรียน
รายละเอียดของปัญหา : การเตรียมไปโรงเรียน
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนการเตรียมตัวไปโรงเรียน
การออกแบบขั้นตอนวิธี : 1.นาฬิกาปลุกดัง
                                 2.ตรวจสอบว่าเป็นวันเปิดเรียนหรือไม่
                                    - ถ้าไม่ใช่วันเปิดเรียน ให้นอนหลับต่อ
                                    - ถ้าใช่วันเปิดเรียน ให้ลุกขึ้นมา อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว
                                 3.ตรวจสอบว่ามีฝนตกหรือไม่ก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียน
                                   - ถ้าฝนตกให้หยิบร่ม แล้วทำข้อ 4
                                   - ถ้าฝนไม่ตก ให้ทำข้อ 4
                                 4.ออกไปโรงเรียน
 
                                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น